TELEPERFORMANCE ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

Metis Bilgisayar Sistemleri Tic. ve San. A.Ş. ve Metis Anadolu Çağrı Merkezi A.Ş. (bundan böyle birlikte “Teleperformance” olarak anılacaktır) olarak gizliliğinize saygı duymayı ve kişisel verilerinizin korunmasını taahhüt ederiz. Teleperformance, bizimle olan iş ilişkinizin tüm gerekliliklerini karşılayabilmemiz için kişisel verilerinizi kullanmalıdır. Ayrıca yasa ve yönetmeliklere uyduğumuzdan, denetleyici makamlardan gelen taleplere yanıt verebildiğimizden, yasal talepleri ele aldığımızdan, dolandırıcılıkları tespit edip önlediğimizden ve ticari faaliyetlerimizi yürütebildiğimizden emin olmamız gerekmektedir. İşbu Aydınlatma Metnimiz, Teleperformance’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediği konusunda sizi bilgilendirmek ve güncelliğin sağlanabilmesi amaçlarıyla düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

Bağlayıcı Şirket Kuralları & kişisel verilerinizin korunması

Teleperformance, GDPR (AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kapsamında AB’nin Veri Koruma Otoriteleri’nden, Bağlayıcı Şirket Kuralları için onay almış olan az sayıdaki küresel şirketten biri olmaktan gurur duymaktadır. Bağlayıcı Şirket Kurallarımız, Teleperformance Grubu’nun küresel gizlilik çerçevesini oluşturmaktadır. Bu onayı almamız, uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri almak suretiyle ve yaptığımız işlemlerin uygun şekilde gözden geçirilmesi yoluyla kişisel verilerinizin korunmasına verdiğimiz önemi yansıtmaktadır. İşbu Bağlayıcı Şirket Kuralları’n onaylanması, Teleperformance Grubu içerisinde kişisel verileri uygun koruma ve güvence sağladığını düşündüğümüz bir şekilde, küresel olarak aktarmamızı sağlar.

Küresel bir grup olarak, verimli ve etkili olduğumuzdan emin olmak için birkaç süreci paylaşmamız gerekmektedir. Sonuç olarak, bazı kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunan ülkelere, bölgeleri ve kuruluşlara aktarmaktayız. Avrupa Komisyonu tarafından yeterli seviyede koruma sağladığı kabul edilmemiş olan bölgelere yapılan aktarımların olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarımı kapsamında uygun olduğu durumda Bağlayıcı Şirket Kuralları’na ve Avrupa Komisyonu tarafından Kabul edilmiş olan standart very koruma maddelerine veya aksi takdirde Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde öngörülen diğer yöntemlere dayanılmaktadır.

Teleperformance, GDPR uyarınca bir DPO (Veri Koruma Görevlisi) atamış ve bu DPO veri gizliliği çerçevemizi denetlemek için Privacy Office (Gizlilik Ofisi) tarafından desteklenmektedir. Bağlayıcı Şirket Kurallarımızın ayrıntıları dahil olmak üzere veri gizliliği çerçevemiz ve kişisel verileri aktardığımız Teleperformance Grubu’ndaki ülkeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Aydınlatma Metni’mizi inceleyin.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarmak için de, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun öngördüğü şekilde, açık rızanıza güvenmekteyiz.

 

Verilerin adil, yasalara uygun ve şeffaf işlenmesi

Kişisel verilerinizi iş başvurunuzun, işe alım değerlendirmesinin bir parçası olarak değerlendirilmesi ve Teleperformance içerisinde işe girmeniz için gerekli adımların atılabilmesi kapsamındaki meşru menfaat temelinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi, vergi hesaplama ve sabıka kaydı kontrolleri gibi işleme faaliyetleri ile ilgili olarak kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi kapsamında yasal zorunluluk/gereklilik temelinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi soruşturmalar, bina erişiminin izlenmesi ve işe alım değerlendirmelerinin yapılması gibi işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak meşru menfaatler temelinde işlemekteyiz. Söz konusu meşru menfaatler, güvenlik ve iş verimliliğini içermektedir.

Daha fazla özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememiz gerekebilmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerinizi içeren bilgilerinizi ancak kanunların gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda işlemekteyiz. Özel nitelikli kişisel veri, KVKK tarafından ırk veya etnik köken, siyasi görüş, din, mezhep veya felsefi inanç, dernek ve sendika üyeliği, genetic veriler, gerçek bir kişiyi benzersiz bir şekilde tanımlamak amacıyla işlenen biyometrik veriler, sağlıkla ilişkili veriler, cinsel hayata ilişkin bilgiler ve kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, Teleperformance’ın çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi için sağlık verilerin işlenmesi gerekebilir ve çalışanları kişisel veya iş ilişkileri konularında desteklerken özel nitelikli kişisel veriler gerekli olabilir (ayrımcılık endişesini incelemek amacıyla). Teleperformance, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda kararlıdır. Teleperformance, 2011’den beri Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısıdır ve çeşitliliğe bağlılığını yasıtmak amacıyla çeşitlilik ve içerme programına sahiptir. Bu bağlılığın gösterilmesi ve desteklenmesi amacıyla eşitlik ve çeşitliliğe bağlı bilgilerinizi işleyebilmekteyiz.

Kişisel verileri potansiyel olarak önemli ölçüde etkileyen herhangi bir yeni süreç için bir gizlilik analizi yapılacak ve GDPR kapsamında gerektiğinde tam bir Veri Koruma Erki Analizi yapılacaktır. Gereken durumlarda personel veya iş konseyi yetkililerine danışılacaktır.

 

Kişisel verilerinizi nasıl işliyoruz

Aşağıda, Teleperformance’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediğine ilişkin örnekler verilmektedir:

Temel iletişim ve kimlik verilerinin tutulması: Tarafınızca iletilen e-posta adresi, isim, ev adresi gibi bilgiler.

Başvurunuzun işlenmesi ve değerlendirilmesi: Başvuru sürecinde, sizin tarafınızdan iletilen ve/veya Teleperformance tarafından oluşturulmuş, özgeçmiş, mülakat notları, değerlendirme bilgileri, askerlik durumu, işe alım idaresi ve özgeçmiş kontrol sonuçları özgeçmiş kontrol sonuçları gibi çeşitli belgelerde yer alan kişisel bilgileriniz, başvurunuzu işleme almak ve tarafınızla iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verilerin sağlanmaması, başvurunuzu değerlendirme yeteneğimizi sınırlayabilmektedir.

Dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için kişisel verilerin kullanımı ve analizi.

İleride ortaya çıkabilecek fırsatlar için sizi aklımızda tutmak. Başvurduğunuz fırsat işe yaramasa bile, size uygun olabilecek başka bir fırsat ortaya çıkması durumunda başvuruları makul bir süre boyunca saklamak istemekteyiz. Söz konusu bilgileri saklamamızı istemiyorsanız bizi bu konuda bilgilendirebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin paylaşımı

Söz konusu kişisel verileriniz, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği ölçüde veya yasaların izin verdiği durumda açık rızanınızın bulunması durumunda, nitelikleri dikkate alınması sureti ile meşru bir durumun varlığında şirket içerisinde, bordrolama ve vergisel hizmet sağlanması amacıyla diğer Teleperformance iştirakleri ve harici kuruluşlar ile veya istihdamınızın uygun bir şekilde sağlanabilmesi (arka plan control sağlayıcıları gibi) için farklı tedarikçi ve iş ortakları ile, hizmetlerimizin sağlanması ve gözetimi kapsamında Müşterilerimize ve kamu kurum ve kuruluşlarına (emeklilik veya SGK’ya bildirim gibi durumlar) aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin gerektiği kadar süre boyunca saklanması

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olduğu süre boyunca veya yasaların gerektirdiği ve öngördüğü süre boyunca saklayacağız.

Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıda sayılmaktadır:

 • Erişim Hakkı – işlenen kişisel verilerinize, ücretsiz olarak, erişim talep edebilirsiniz;
 • Düzeltme Hakkı – Teleperformance bünyesinde doğru veya güncel olarak işlenmemiş kişisel verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz;
 • Silme Hakkı – kişisel verilerinizin Teleperformance bünyesinden silinmesini, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde talep edebilirsiniz:
  1. Kişisel verilerin toplandıkları ve işlendikleri amaçlar için gerekliliğini kaybetmeleri durumunda;
  2. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanağın açık rıza olması ve başka bir yasal dayanak bulunmaması suretiyle alınan açık rızanın tarafınızca geri çekilmesi durumunda;
  3. Kişisel verilerinizin meşru bir gerekçe olmadan otomatik yöntemlerle işlenmesi veya kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda;
  4. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması durumunda;
  5. Kişisel verilerinizin Avrupa Birliği veya Üye Ülke yasaları uyarınca silinmesinin gerekmesi durumunda;
  6. Kişisel verilerinizin bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla toplanması durumunda.
 • Engelleme Hakkı – Aşağıda sayılanlardan birinin varlığı halinde kişisel verilerinizin Teleperformance tarafından nasıl işleneceğini engelleme hakkına sahipsiniz:
  1. Teleperformance’ın kişisel verilerinizi doğrulaması için gereken süre ile sınırlı olmak üzere, kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda,
  2. Kişisel verilerinizin işlenmesinin kanuna aykırı olması ve söz konusu kişisel verilerin silinmesine itiraz etmekle birlikte kullanımının sınırlanmasını talep etmeniz durumunda,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkmasıyla birlikte ileride ortaya çıkabilecek bir hukuki talep için gerekli olması durumunda,
  4. Kişisel verilerinizin işlenmesine ve otomatik karar verme yöntemleriyle işlenmesine itiraz hakkınız çerçevesinde itiraz etmeniz veya haklarınızın Teleperformance’ın meştu menfaatlerine göre ağır basması durumunda.
 • Taşıma Hakkı – Bazı özel durumlarda, somut olay bazında değerlendirilmek üzere, kişisel verilerinizin Teleperformance tarafından yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen formatta tarafınıza iletilmesini ve bu kapsamda başka bir organizasyona aktarılmasını isteme hakkına sahipsiniz.
 • Geri Çekme Hakkı – Açık rızanınızı vermis olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sağladığınız açık rızanızı dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Ancak onayınızı geri çekmeniz, geri çekme işleminden önce gerçekleşen very işleme faaliyetlerini etkilemeyecektir.
 • İtiraz Hakkı – Teleperformance’ın kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla veya diğer durumlarda, yasalara uygun olmak suretiyle, işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

İlgili kişi olarak haklarınız kapsamında daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesine bakabilirsiniz.

İlgili kişi olarak haklarınız kapsamında talepte bulunmak veya kişisel verilerinizi işlememize ilişkin bir şikayetiniz bulunması durumunda, lütfen web sitemizdeki bağlantının altındaki seçenekleri kullanın: teleperformance.com

Endişe ve taleplerinizi doğrudan çözmeyi ummamıza rağmen, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır. Bu kapsamda iletişim bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde mevcuttur:

https://kvkk.gov.tr/Icerik/2025/Iletisim (Türkçe)

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6655/Contact-Us (İngilizce)

 

İletişim detayları & linkler:

METİS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN VE TİC A.Ş. (MERSİS No: 0620002698000014)

Adres:  Defterdar Mh. Otakçılar Cd. Flatofis, No:78, Kat:4, Eyüpsultan – İstanbul

METİS ANADOLU ÇAĞRI MERKEZLERİ A.Ş. (MERSİS No: 0620049772800027)

Adres:  Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:14 Merkez/ Uşak

İrtibat Kişisi/Country Privacy Lead (Ülke Gizlilik Yöneticisi) için İnsan Kaynakları ile iletişime geçebilirsiniz.

Bağlayıcı Şirket Kuralları için: Aydınlatma Metni

Veri Gizliliği EMEA Bölge Başlanlığı

Veri Koruma Görevlisi

Nathan Coffey
Teleperformance Grup
EMEAPrivacyOffice@teleperformance.com