Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Hayal Eden Karınca Derneği

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Hayal Eden Karınca Derneği

Teleperformance’ın sosyal sorumluluk çalışmalarının temelini
Gezegen Vatandaşlığı (COTP) ve Dünya Vatandaşlığı (COTW) yaklaşımları oluşturuyor.

Gezegen Vatandaşlığı (COTP), Teleperformance’ın 2008 yılından itibaren çevreye karşı sorumluluk bilinciyle sürdürdüğü bir küresel hareket. Bu hareketle gelecek nesillerin daha sürdürülebilir bir ekosistemde yaşayabilmeleri için faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Dünya Vatandaşlığı (COTW) ise 2011 yılından bu yana Teleperformance’ın ihtiyaç sahiplerine destek olmak için Teleperformance Group’un ‘Dünya Vatandaşı’ girişiminin bir parçası olarak hayata geçirdiği bir inisiyatif.

Gezegen Vatandaşlığı ve Dünya Vatandaşlığı yaklaşımlarıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara karşın; toplumda fırsat eşitliğine ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

 

Teleperformance afet döneminde çevre korumaya yönelik yapılan yardımlardan, yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak insani yardımlara, çevre ve hayvanları koruma faaliyetlerinden, eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak faaliyetlere kadar birçok alanda sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiriyor.

Teleperformance, bu çalışmalarla yaratılan sosyal faydanın etkisinin daha da artırılması adına, Teleperformance çalışanlarının ve çevrelerinin gönüllü desteğinin alınabilmesi; Teleperformance’ın paydaşlarının katkısının da alınarak dayanışma ruhunun artırılması amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarını Hayal Eden Karınca Derneği iş birliğiyle hayata geçirmeye devam ediyor.

Teleperformance Türkiye, Hayal Eden Karınca Derneği iş birliği ile ihtiyaç duyulan bir çok başlıkta, alanında uzman sivil toplum kuruluşları ile projeler gerçekleştiriyor, kurumsal iş birlikleri ile projelerin sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Teleperformance, eğitimde fırsat eşitliği yaratılması için Hayal Eden Karınca ve TEV iş birliği ile çalışmalar yürütüyor. Eğitim alanında gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması adına oluşturulan Teleperformance burs fonu Meslek Lisesi’nden 50 gence, eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmelerini için 4 yıl devam edecek burs olanağı sunuyor. Bursiyer gençlerin sayısı ise Hayal Eden Karınca gönüllülerinin sağladığı destekle her geçen gün artırılıyor. Burs katkısının yanında gençlerin kişisel gelişimlerine destek olunması, geleceğe daha umutla bakmalarının sağlanabilmesi için gençler TP Akademi çatısı altında alanında uzman kişilerle bir araya geliyor, online eğitimler alabiliyor. Olanağı kısıtlı bölgelerde bulunan okullardaki eğitim ihtiyaçlarının karşılanması adına henüz bilgisayarı olmayan okullarda TP Teknoloji Sınıfları açılıyor. Bu kapsamda Antalya, Diyarbakır ve Uşak’ta açılan 3 Teknoloji Sınıfı gençlerin eğitimi için öğrencilerle buluşturuldu.

Teleperformance’ın bir diğer sosyal sorumluluk projesi ise sokakta yaşayan canlıların korunmasını kapsıyor. Teleperformance ve Hayal Eden Karınca iş birliği ile acil klinik desteğe ihtiyaç duyan canlılar koruma altına alınıyor. Teleperformance’ın faaliyet gösterdiği illerde gönüllülerin de katılımıyla mama besleme etkinlikleri düzenlenerek; sokaktaki canlıların temel ihtiyaçlarının giderilmesine destek olunuyor.

Teleperformance’ta fark yaratacak sosyal sorumluluk çalışmalarında yer almak değişimin bir parçası olmak mümkün. Teleperformance kurumsal iş birlikleri yanında faaliyet gösterdiği illerdeki sosyal sorumluluk çalışmalarını Hayal Eden Karınca Sosyal Sorumluluk Kulüpleri ile de destekliyor. Hayal Eden Karınca gönüllüleri ile toplumda fırsat eşitliği sağlamaya destek olacak, doğayı içinde yaşayan canlıları ile bir bütün olarak ele alacak birçok projeyi hayata geçiriliyor.

Sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgi almak ve destek olmak için Hayal Eden Karınca Hattı’na (212) 337 66 66’dan ulaşılabilir.