Çalışan Deneyimi

Çalışan Deneyimi

İyi bir çalışan deneyiminin, hedeflerimize ulaştırken en temel motivasyon kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden çalışan deneyiminin tüm süreçlerine bir bütün olarak bakıyoruz.

Sağlıklı çalışma ortamları ve performans ölçüm sistemleri ile çalışan deneyimimizi en yüksek seviyeye çıkarıyoruz. Her aşamada çalışma arkadaşlarımızın geri bildirimlerini önemsiyor ve farklı kanallardan düzenli olarak çeşitli ölçümler yapıyoruz.
Çıktılardan besleniyor, içeriyi her daim dinliyor ve deneyimimizi iyileştirecek aksiyonları alıyoruz.

Çalışan Döngüsü