Kariyer Yönetimi, Eğitim ve Gelişim Programları

Oryantasyon Süreci

Kariyer Yönetimi, Eğitim ve Gelişim Programları

Oryantasyon Süreci

Oryantasyon Süreci ile işe yeni başlayan çalışanların, şirket vizyon ve kültürüne
adaptasyonunu sağlayarak, üretkenliği ve entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyoruz.

Güven ve aidiyet
hissi oluşturmak.

Performansı ve dolayısıyla
motivasyonu geliştirmek.

Teleperformance’taki geleceğiniz
için güven hissi oluşturmak.

CoE Talent Managament

Circle of Excellence (CoE) – Mükemmellik Çemberi: Teleperformance Türkiye’nin performans, yetenek yönetimi ile takdir, tanıma ve ödüllendirme süreçlerinin tamamına verilen isimdir.

CoE ile amacımız, Teleperformance Türkiye olarak çalışanlarımızı, dolayısıyla müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini mükemmele doğru geliştirmek, performansı ve davranışları ile fark yaratan çalışanlarımıza terfi, takdir, ödül, eğitim ve gelişim fırsatları yaratmaktır.

Foundation Programlarımız

Foundation programı, bir çalışanın Teleperformance’ta üstlendiği rolün gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için, mesleki ve yetkinlik becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir gelişim programıdır.

Programda, çalışanlarımızın gelişime açık yanlarının desteklenmesiyle birlikte kariyer ve gelişim yolculuklarında daha da başarılı olmasını sağlamaktır. Gelişim noktasındaki odağımız, kişilerin görev tanımlarında yer alan temel yetkinliklerin güçlendirilmesidir.

TP Learders Club

TP Leaders Club, Teleperformance liderleri için ortak yönetim kültürü oluşturmaya çok büyük katkı sağlayan bir gelişim programıdır. Program içeriği Teleperformance liderlik modeli üzerine şekillendirilmiş içeriklerden oluşmaktadır.

Koçluk ve Mentorluk E-Öğrenme Programı,

Yöneticilerimizin ekipleriyle yapmış olduğu koçluk ve mentorluk seanslarının kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerçekleştirdiğimiz bir eğitim programıdır.

Karma öğrenme modeliyle gerçekleştirilen eğitim programında yöneticilerimizin ilgili başlıklarda ortak bir davranış modeli ortaya koymasına odaklanılmıştır.

Six Sigma

Yalın 6 Sigma, organizasyonların anahtar süreçlerinin gelişimini sağlamak için kullandıkları, kusurları ve israfı ortadan kaldırmaya yönelik bir metodolojidir. Teleperformance’ta Yalın 6 sigma yaklaşımıyla süreçlerimizin müşteri beklentilerini ya da iş gerekliliklerini karşılamada başarısız olma sayısını azaltmak amaçlanır.